Pembiayaan Peribadi Swasta/ Pembiayaan Kilang Swasta

Apakah masalah yang anda mungkin hadapi?

Pembiayaan Peribadi Swasta adalah ditubuhkan kepada pekerja swasta yang berpendapatan rendah danningin menambah pembiayaan peribadi. Skim ini adalah sesuai dengan mereka yang ingin mendapatkan wang hanya kurang daripada 2 hari.  

Cara penyelesaian untuk masalah anda?

Oleh itu, anda juga boleh menggunakan aliternatif lain dengan mendapatkan perkhidmatan ini melalui peminjam wang berlesen. Ini adalah kerana perkhidmatan peminjam wang berlesen lebih mudah dan segera walaupun anda memiliki rekod yang buruk ataupun telah diblacklist oleh bank.

Apa yang kami tawarkan kepada anda?

Ianya juga menawarkan perkidmatan yang sama malah jauh lebih baik berbanding dengan bank tempatan. Proses kelulusan yang sangat mudah dan pantas walaupun anda telah disenarai hitamkan. Cara pembayaran semula dengan cara membuat pembayaran melalui kaunter dan menawarkan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun.

Kelebihan sekiranya anda membuat pinjaman dari kami?

Melalui pinjaman wang berlesen, anda boleh memperolehi pinjaman peribadi swasta dengan lebih mudah kerana kami hanya memerlukan kad pengenalan sahaja untuk proses kelulusan dan  anda tidak perlu mengemukakan apa – apa dokumen. Anda juga boleh mendapatkan wang dengan serta-merta setelah proses permohonan diluluskan.

Kesimpulan

Jika permohonan anda sering ditolak oleh bank atau anda dalam keadaan terdesak memerlukan wang untuk kewangan syarikat ataupun apa-apa keperluan lain yang ingin anda selesaikan, kami menyarankan agar anda menggunakan perkhidmatan kami agar anda mampu untuk menyelesaikan masalah kewangan syarikat anda dengan segera.

Scroll to Top